odp

#5154

Anonim

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Art. 30.
1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;