odp

#5039

Anonim

Do inwestycji oddanych do użytkowania sprzed 2005 roku obowiązywała ustawa w brzmieniu dowolnym. Nie było obowiązku waloryzacji kwoty partycypacji.