odp

#4992

Anonim

Oni wiedzą gdzie pracujesz bo pracodawca składa za Ciebie pita do urzędu i wskazuje Twoje dochody.
Czy to jest chore czy nie, każdemu kto przeciwstawia się systemowi grożą sankcje.

„….kara grzywny za wykroczenie skarbowe, przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 750 zł brutto.”