odp

#4531

Anonim

Proponował bym ci sprawę przedstawić gdzieś w UOKiKu.
Jeżeli zapisy treści umowy nie są zgodne z przepisami jest szansa na ich sprostowanie. To nie jest umowa sprzed 2005 gdzie warunki umowy kształtowało się na zasadzie swobody.