odp

#4474

Anonim

1. na podstawie przeprowadzonego postępowania spadkowego tak – znaczy nie z urzędu, musisz o to wystąpić, partycypacja podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych kc,
1a. Zależy co masz wpisane w umowie – w tamtych czasach umowy zawierało się na zasadzie swobody umów. Albo było albo nie. Jeżeli nie było nic o zwrocie to go być nie musiało. Możesz za to przenieść prawo do partycypacji cesją czyli w skrócie znaleźć kogoś chętnego na mieszkanie kto za określoną ilość złotówek wstąpi w Twoje miejsce,
2. Dalej jesteś partycypantem tylko w przypadku rozwiązania umowy najmu TBS ma pierwszeństwo w jego wskazaniu,
3. Tak mógł. Zmiana – porozumienie stron lub dowiedzieć się w UOKiK czy jest jakaś możliwość odzyskania pieniędzy (tego nie wiem),
4. W tym przypadku tylko zwrot kaucji w wysokości zależnej od zawartej umowy najmu.