odp

#4251

Anonim

W ustawie o ewidencji ludności art. 30 ust. 1 pkt 8 – podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;