odp

#4235

Anonim

Co 2 lata musisz złożyć deklarację o dochodach swoich i osób zgłoszonych do zamieszkania oraz oświadczenie, że nie posiadasz prawa do innego lokalu mieszkalnego (oświadczenie również dotyczy osób zgłoszonych do zamieszkania. Przeważnie tbs mają w deklaracjach wpisany Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A i jeszcze często jest zapis, że w przypadku zmiany masz obowiązek poinformować tbs w ciągu 14 dni. Dlatego nie polecam kombinować.