odp

#4122

Anonim

od zamieszkania nie jest równoznaczne z oddaniem do użytkowania.