odp

#3620

Anonim

Jeżeli wg ciepłomierzy to stawka jest ustalana zawsze (najczęściej) na ciepłomierzu głównym z którego TBS rozlicza się z miejscowym zakładem ciepłowniczym.
Rozliczenie w tym przypadku jest takie samo jak rozliczenie przez podzielniki (tylko nie ma takiego pola manewru jak kombinowanie z podzielnikami). Nie ma w tym przypadku stałej ceny za 1GJ.
Dodatkowo płacicie też w tym przypadku za ogrzewanie klatki schodowej (o ile takie jest).
Czyli np. na głównym liczniku jest 100GJ po 70zł za GJ. Koszt ogrzania wyniósł 7.000zł. Załóżmy więc że jako lokatorzy zużyliście 90GJ więc cena 1GJ wyniosła 77,78zł.
Nie orientuje się jaki ubytek jest dopuszczalny przepisami przy ciepłomierzach (przy wodomierzach jest 10%) ale zwiększona strata może być spowodowana ogrzewaniem na klatkach schodowych, nieodpowiednim ociepleniem rur lub jego brakiem. O stratach ciepła można przeczytać dużo w internecie.
Dodatkowo w celu zadbania o utrzymanie niższego poziomu straty ważne jest aby ciepłomierze były legalizowane lub wymieniane co 5 lat (oczywiście to koszt TBSu).