odp

#3606

Anonim

Najciekawsze jest naliczanie opłaty stałej od ciepłej wody i liczona jest od m/2 ,kompletny w tym brak logiki .Opłata stała od ciepłej wody od m/2 mieszkania , logicznie powinna być liczona (jeśli w ogóle) od osoby.