Odmowa przyznania mieszkania TBS

#3758

Anonim

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wyraźnie mówi:

Art. 30. 1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

To się tyczy lokalu mieszkalnego a nie działki. Wydrukuj sobie ustawę i rzuć na gębę temu urzędasowi. Koniecznie żądaj pisemnego uzasadnienia odmowy przyznania mieszkania (razem z ustawą i paragrafem do którego się odnosi).