nowa inicjatywa

#1904

Anonim

W dniu 26.01.11r. zwróciłem się do Pana Posła Ryszarda Kalisza o pomoc w naszej sprawie (dotyczącej mieszkańców TBS- Bemowo związanej z „rozliczeniem kosztów dostaw mediów”) .
Z uwagi na fakt, że w dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedź na drugą skargę złożoną do Gabinetu Pani Prezydent Warszawy z której jednoznacznie wynika ewidentna zmowa i braku poszanowania nas mieszkańców TBS-Bemowo, przez nie odpowiadanie na zagadnienia zawarte w kierowanych pismach do: Prezesa TBS-u, Rady Nadzorczej TBS-Bemowo, Biura Nadzoru Właścicielskiego M. St. Warszawy, Panią Prezydent M. St. W-wy, Rzecznika Praw Obywatelskich.
W dniu dzisiejszym otrzymałem pisemną informację od Pana Posła Ryszarda Kalisz, że dnia 02.02.11r. Pan Poseł przesłał złożony wniosek do Pani Prezydent W-wy w celu rzetelnego zbadania sprawy.
W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców TBS-Bemowo i TBS-Bielany, aby przyłączyli się do kierowanej przeze mnie prośby i każdy mieszkaniec (komu zależy na rzetelnym rozliczeniu kosztów dostaw mediów i podaniu do naszej wiadomości, co wchodzi w skład opłaty eksploatacyjnej) złożył pismo do TBS-Bemowo za potwierdzeniem odbioru, lub wysłanie listem poleconym takiej samej treści (sugeruję, że może to być ta sama treść pisma, co w październiku podpisał 42 osoby). A może ktoś ma inną propozycję – to bardzo proszę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zdobyciem treści tego pisma, co był składane jako pismo zbiorcze z dnia 25.10.10r. – to proszę napisać do mnie (na prywatną wiadomość), a ja prześlę osobom zainteresowanym.
Jeszcze raz bardzo proszę o przyłączenie się do tej inicjatywy, aby nie był to tylko pojedynczy głos, lecz masowy sprzeciw na rzekome rozliczenie. Przy okazji skierowanego wniosku od Pana Posła Ryszarda Kalisza, może zostanie przerwana ta zmowa.