Nikomu nie zależy na wykupie mieszkań

#1893

Anonim

Z uwagi na ignorowanie nas mieszkańców TBS-u Bemowo przez przedstawicieli spółki, Prezesa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Buro Nadzoru Właścicielskiego M. ST. W-wy, pracowników Gabinetu Prezydent Warszawy, Marszałka Sejmu, braku zainteresowania przejawionym przez Parlamentarzystów ze wszystkich klubów poselskich naszymi sprawami związanymi z doprowadzeniem do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do stworzenia możliwości wykupu mieszkań przez nas mieszkańców TBS-ów, czyli dokonanie zmiany ustawy o TBS-ach.
Pragnę zapewnić wszystkich czytelników, że kompletnie nikomu nie zależy na tym, aby dokonać zmiany tej i stworzenia wykupu tych mieszkań. Jest tylko chwyt przedwyborczy i tylko tyle, albo aż tyle.
Poszukując osób chętnych do wzięcia udziału (nie tylko mieszkańców TBS-Bemowo) w nagraniu reportażu i udział w programie telewizyjnym na temat związany z działalnością TBS-u, a może bardziej z ignorowaniem nas – mieszkańców TBS-ów (związanym z odpisywaniem na różne pisma, ale nie odpowiadanie na poruszane w tych pismach zagadnienia), – nikt z mieszkańców TBS-ów nie zgłosił się i nie przejawił chęci wzięcia udziału w tej inicjatywie.
W związku z taką sytuacją należy mieć przekonanie, że nikomu nie zależy na doprowadzeniu do wykupu tych mieszkań i wszystkim odpowiada obecny stan prawny – bo tylko narzekamy, że w tym czy w owym TBS-ie, tak czy inaczej nas rolują, a my wszyscy jesteśmy krowami dojnymi i czekamy, że władza „centralna” w ogromnej troskliwości zadba o nas. To ci, co tak myślą są w ogromnym błędzie.