Na czym polega przekręt PO. Dlaczego nie warto głosować na Komorowskiego?

#1486

Anonim

1. Od pewnego czasu wiadomo było o opracowywanym projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. TBS. (projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Projekt ten, autorstwa komisji „Przyjazne Państwo” z 11 lutego 2010 (wpłynął do Laski Marszałkowskiej 17 lutego 2010).
/>Projekt dodawał m.in. następujące rozwiązania (numery art. i ust. w podanym wyżej linku)
*„Najemcy lokali mogą żądać od Towarzystwa kalkulacji wysokości opłat, w terminie 21
dni od otrzymania pisemnej informacji o zwiększeniu wysokości tych opłat. Najemcy
mogą kwestionować zasadność wysokości tych opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
*„ Partycypant dokonując na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy cywilnoprawnej
wpłaty części kosztów budowy, staje się współwłaścicielem finansowanego
lokalu.”
*” W przypadku ogłoszenia upadłości Towarzystwa partycypanci mają
prawo pierwokupu lokali mieszkalnych należących do Towarzystwa po cenach
nominalnych budowy, pomniejszonych o wysokość wniesionego wkładu i kaucji.”
Jak widać, propozycja nie tylko stwarzała możliwość wykupu mieszkań, ale także miała zapewnić przejrzystość działań TBS oraz zabezpieczyć wkłady partycypacyjne na wypadek upadłości TBS.
2.
GDY DO AKCJI WKROCZYLI LOBBYŚCI Z IZBY GOSPODARCZEJ TBS, PLATFORMIANY RZĄD NAGLE ZACZĄŁ DZIAŁAĆ WBREW NAM. Z KOŃCEM KWIETNIA WYDAŁ STANOWISKO PRZECIW POWYŻSZEMU PROJEKTOWI.
NA POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY 6 MAJA 2010 POWYŻSZY PROJEKT, KTÓRY BYŁ KORZYSTNY DLA LOKATORÓW TBS, ODRZUCONO W PIERWSZYM CZYTANIU.

W posiedzeniu brał udział Zdzisław Słabkowicz prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Aleksander Ślęczka, także przedstawiciel PIG TBS. Jak widać, lobby właścicieli TBS było reprezentowane, natomiast interesy najemców i partycypantów nie. To wszystko ma miejsce w „wolnym, praworządnym i demokratycznym kraju” w sercu UE!!!
3.
O ILE PROJEKT KOMISJI „PRZYJAZNE PAŃSTWO” BYŁ NAGŁAŚNIANY, O TYLE MNIEJ OSÓB SŁYSZAŁO O OPRACOWANYCH RÓWNOLEGLE PROPOZYCJACH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY. TYMCZASEM TO ONE, A NIE POWYŻSZY PROJEKT MAJĄ SZANSE ZOSTAĆ PRZEGŁOSOWANE W SEJMIE I STAĆ SIĘ OBOWIĄZUJACYM PRAWEM.

/>PROPOZYCJE TE UZALEŻNIAJĄ NP. WYKUP MIESZKAŃ OD WIDZIMISIĘ TBS. CENA WYKUPYWANEGO MIESZKANIA MA BYĆ „RYNKOWA” (CO TO W PRAKTYCE OZNACZA W NASZEJ SYTUACJI?).

PROPOZYCE MIAŁY ZOSTAĆ PRZESŁANE M.IN. ŚRODOWISKOM NAJEMCÓW DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. KONSULTACJE TE MIALY ZAKONCZYC SIĘ W MAJU. CIEKAWE, CZY KTOŚ Z NAS COKOLWIEK KONSULTOWAŁ LUB BĘDZIE KONSULTOWAŁ?

4.
Sytuacja jest dość osobliwa. Posłowie PO przygotowują i nagłaśniają projekt, który ma być przyjazny obywatelom. Równocześnie ludzie z tej samej PO, jak również nominowani przez pana Tuska urzędnicy w zaciszu ministerialnych gabinetów przygotowują rozwiązania zupełnie inne, niekorzystne dla najemców i partycypantów TBS. Można zresztą wyrazić wątpliwość: czy autorzy projektu z komisji „Przyjazne państwo” naprawdę mieli nadzieje na przyjęcie go w formie ustawy? Przypomnijmy, że poseł Palikot (szef tejże komisji) pojawiał się publicznie zazwyczaj wtedy, gdy swoimi wulgarnymi ekscesami mógł odwrócić uwagę od aktualnych afer i faktów kompromitujących działania PO. Niestety, wychodzi na to, że cały medialny szum wokół projektu komisji „Przyjazne państwo” był tylko propagandową zagrywką Platformy Obywatelskiej skierowaną do naiwnych wyborców. Warto też byłoby zapytać Pana Marszałka Bronisława Komorowskiego, co wie na temat losów projektu nowelizacji ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa”, która wpłynęła do Laski Marszałkowskiej 17 lutego br, oraz jaka jest jego opinia na temat ewentualnego wykupu mieszkań TBS. Może zgubił?

Wyjaśniam także:
Uważam , iż gdyby tego rodzaju fakty jak przekręty dokonywane przez PO obciążały jakąkolwiek inną siłę polityczną (PIS, SLD, PSL), również ta siła polityczna godna byłaby napiętnowania.