Ministerstwo o partycypacjach w TBS. SKOK NA NASZE PIENIĄDZE???!!!

#1375

Anonim

Od dłuższego czasu aktualna jest sprawa rożnych propozycji rozwiązań prawnych dotyczących ewentualnego wykupu mieszkań TBS. każdy z nas, kto jest partycypantem, jest chyba także zainteresowany należytą ochroną naszych pieniędzy. Korzystny dla nas projekt został właściwie storpedowany.RADZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJAMI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY.

OKAZUJE SIĘ, ŻE DE FACTO NASZE WKŁADY PARTYCYPACYJNE MOGĄ BYĆ POTRAKTOWANE TYLKO JAKO SPONSORING, A MY ZOSTANIEMY WŁAŚCIWIE UBEZWŁASNOWOLNIENI. EWENTUALNA SPRZEDAŻ MIESZKANIA MA BYĆ UZALEŻNIONA OD DOBREJ WOLI TBS A CENA MA BYĆ RYNKOWA. A WIĘC PARTYCYPACJA, WEDŁUG PEWNYCH INDYWIDUÓW W MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY WŁAŚCIWIE NIC NAM NIE DAJE. WARTO ŚLEDZIĆ SPRAWĘ I WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI NA WYBORY PARLAMENTARNE CZY PREZYDENCKIE.

PROPOZYCJE TE UZALEŻNIAJĄ WYKUP MIESZKAŃ OD WIDZIMISIĘ TBS. CENA WYKUPYWANEGO MIESZKANIA MA BYĆ „RYNKOWA” (CO TO W PRAKTYCE OZNACZA W NASZEJ SYTUACJI?). POJAWIAJĄ SIĘ TAKŻE INNE WĄTPLIWOŚCI.
Tekst z 10 grudnia 2009 z „Gazety Prawnej”:

Z TEGO, CO CZYTAMY W MINISTERIALNYCH PROPOZYCJACH, MAJĄ ON ZOSTAĆ PRZESŁANE M.IN. ŚRODOWISKOM NAJEMCÓW DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. KONSULTACJE TE MAJĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W TYM MIESIĄCU. CIEKAWE, CZY KTOŚ Z NAS COKOLWIEK KONSULTOWAŁ LUB BĘDZIE KONSULTOWAŁ?

„Zgodnie z propozycją resortu infrastruktury to nie najemca mieszkania będzie podejmował decyzję o tym, czy wykupić mieszkanie na własność, ale właściciel TBS-u. Dopiero jeżeli wyrazi on na to zgodę, lokatorzy będą mogli skorzystać z nowego uprawnienia. Jeżeli będą chcieli uzyskać tytuł własności mieszkania, będą musieli zapłacić rynkową cenę.”

Piotr Styczeń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (związany był w przeszłości ze spółdzielniami mieszkaniowymi, powołany na swoje stanowisko w ministerstwie przez premiera Tuska) mówi bez ogródek: „Chcemy zatem, by to właściciel TBS-u decydował o tym, czy chce sprzedać mieszkania. Dopiero jeżeli właściciel zdecyduje się na taki krok, najemcy będą mogli z tego prawa skorzystać.”