minimalny próg dochodowy

#2243

Anonim

czi istnieje dolna granica dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie, poniżej której nie przyznajecie mieszkań? Co jeśli komuś spadnie dochód do ok. 400 zł na osobe i złoży deklaracje do TBSu z takim właśnie dochodem (osoba taka mieszka już w TBS 5 lat i płaci regularnie czynsz)
Woj. Warmińsko-Mazurskie.