meldunek

#2453

Anonim

Czy moge w TBS zameldowac się na pobyt czasowy czy musi to być pobyt stały (wymiana dowodu) Czy jest gdzieś okreslone jaki to ma byc meldunek?