Marek

#4831

Anonim

A jednak jest to możliwe.
Ostanie rozliczenie za ogrzewanie.
Koszty ogrzewania stałe 35% kwota 392,50 zł
koszty zużycia 65% cena 1 GJ 273,93 zł x 0,470=128,74
koszt rozliczenia 24,10
Koszty łącznie 545,34
Zużycie rzeczywiste 0,470 ,niskie z uwagi że nie przebywałem w mieszkaniu.
Mieszkanie 35m2.
Jasno więc wynika że opłata stała to 392,50zl
a opłata za zużycie 0.470 GJ 128,74.