Kwota netto w deklaracji

#2086

Anonim

W deklarację wpisujesz średnią miesięczną kwotę netto jaką otrzymywałeś w roku ubiegłym. Najlepiej jest zsumować np. z konta bankowego wszystkie otrzymane wynagrodzenia i podzielić je przez 12.