czynsz w TBS

#2313

Anonim

TBS Leszno k/Warszawy za 53m2 – 687,36 zł +
zaliczki na co, wodę, śmieci – 305,00 zł