czy warunkiem otrzymania tbs-u jest ograniczenie umysłowe?

#5037

Anonim

bo takie odnoszę wrażenie, że oprócz dochodów to główna przesłanka jest.