Czy obcokrajowiec może być najemcą TBS

#4444

Anonim

Czy można przepisać partycypację na obcokrajowca który ma pozwolenie na mieszkanie i pracuje w Polsce