cesja partycypacji jest nieodłącznie związana w umową najmu!

#4528

Anonim

W umowie (przynajmniej w mojej) jest zapis:
§ 3 p.2.
,,Rozwiązanie umowy partycypacji jest możliwe, jedynie pod warunkiem równoczesnego rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego.”
p.3.
,,Dotychczasowy Najemca w przypadku wypowiedzenia przez siebie umowy najmu, powinien wskazać kolejnego najemcę, chyba, ze dokona tego Wynajmujący”.
p.4. ,,Prawo wyboru kolejnego Najemcy należy zawsze do Wynajmującego.”

I ten ostatni 4 p. powoduje, że TBSy się nie zgadzają na to, byśmy my, jako Najemcy mieli prawo do swobodnego decydowania o tym ,kto tam będzie mieszkał.