Cesja partycypacji dla umowy z 2003r.

#3397

Anonim

Witam.

Umowa partycypacji została podpisana w 2003 roku, czyli przed 1 stycznia 2005r. Partycypantem jest matka, a głównym najemcą jest córka. Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 11.01.2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) istnieje możliwość notarialnej cesji partycypacji bez wiedzy TBS? Z tego co wyszukałem na forach, to dla umów sprzed 01.01.2005 obowiązują nieco inne zasady niż obecnie (cesja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, możliwa jedynie gdy w umowie partycypacji nie ma klauzuli wymagającej zgody TBS na ewentualną cesję praw). Czy cytowane ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy nie zmienia przypadkiem podziału na umowy podpisane przed i po 01.01.2005?

pozdrawiam
Tomek