cesja

#3637

Anonim

Cesja to cesja. Mając cesję możesz:
-żądać jej wykupu od TBSu (może być to nieopłacalne)
-prosić o zawarcie umowy najmu jeśli spełniasz warunki.
A jakie to miasto?