cena metra kw.

#1603

Anonim

przelicz: metry mieszkania x 27zł do 59zł(cena 1 m2) x4110,00zł(wskaźnik przeliczeniowy kosztów odtworzeniowych dla mazownieckiego)x 30%=