bzdura jakaś

#4663

Anonim

Jak dla mnie ,to jest chora sytuacja, bo przecież spłacając czynsz plus kredyt nie spłacamy go we własnym imieniu, tylko w imieniu TBS. Po jego całkowitej wpłacie nie stajemy się automatycznie właścicielami mieszkania. A w przypadku, gdy TBS zalega za spłatą kredytu, to BGK zwróci się do najemców z żądaniem spłaty?