brat ministra sprawiedliwości nadzoruje TBS Bemowo

#1787

Anonim

Są to informacje pochodzące z „Newsweek pl” z dnia 13.11.10r. Sebastian Kwiatkowski (brat szefa resortu sprawiedliwości) z ramienia ratusza przygląda się działaniom TBS Bemowo. – Jedyne kryteria doboru członków rad nadzorczych warszawskich spółek to wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje. Pan Kwiatkowski spełnia wymagania stawiane członkom rad nadzorczych. Funkcję w TBS objął prawie dwa lata przed ministerialną nominacją brata – podkreśla Tomasz Andryszczyk, p.o. rzecznika stołecznego magistratu.
Wobec takich faktów wiadomo teraz z jakiego powodu tak przebiegają relacje między mieszkańcami TBS-Bemowo, a włodarzami spółki i Biurem Nadzoru Właścicielskiego miasta stołecznego Warszawy.