???

#5157

Anonim

We wniosku jest taki zapis.

Niniejszym proszę o ujęcie mnie na liście osób, które ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
położonego w Toruniu przy ul. …… na zasadach partycypacji w kosztach budowy, wchodzącego w
skład zasobu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działającego na podstawie
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) oraz Aktu założycielskiego Toruńskiego TBS Sp. z o.o

Moze taki zapis jest w tym Akcie założycielskim???

Dodatkowo jest we wniosku punkt 4 który brzmi tak:

4. Nie posiadam/posiadam* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

O co chodzi???