Reply To: Jedyny najemca mieszkania TBS, a śmierć? Co wtedy?

#26720

Redakcja
Keymaster

Śmierć partycypanta w TBS reguluje ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (DzU 2000 r., nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Po 1 stycznia 2005 r. uprawnienie do najmu lokalu w mieszkaniu TBS po zmarłym najemcy mają tylko osoby „wskazane do wspólnego zamieszkiwania przez najemcę”.

Najem mieszkania z TBS nie może być dziedziczony, dziedziczeniu natomiast podlega partycypacja (a więc prawo do wskazania nowego najemcy). Wtedy osoby niewskazane mogą wskazać samych siebie do zamieszkania i mogą zostać najemcami lokalu po zmarłym.

A jeśli zamieszkać w lokalu nie chcą, to mogą domagać się zwrotu kwoty partycypacji. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.