Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#25653

normalny

Zgodnie z sugestią napisałem zapytanie do wspomnianego ministerstwa o interpretację art.30 ust.5c ustawy.
I już się „chwalę” odpowiedzią 🙂
Po wstępie w odpowiedzi jest napisane:

„Należy mieć jednak na uwadze, że artykuł ten nie ma zastosowania do umów najmu, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. poz. 1582), czyli przed dniem 25 października 2015 r.(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r.)

Informuję jednocześnie, że zaprezentowana powyżej interpretacja przepisów prawnych wyraża jedynie pogląd Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który może nie zostać podzielony przez sądy jako organy upoważnione do dokonywania wykładni i stosowania przepisów prawa w sprawach konkretnych i indywidualnych.”