Reply To: Akcja!!! – Zrównanie TBS-ów z Mieszkanie PLUS

#24742

wawa_pelczynskiego

dziś zebrałem adresy do 25 posłów,
więc zostało mi jeszcze 535 posłów i senatorów