Reply To: Prace nad nową ustawą UWAGA!!!

#24698

wawa_pelczynskiego

super, dzięki
no to jest odpowiedź na te działania TBSów

„Przepisy regulujące powstawanie takich mieszkań również powstały ćwierć wieku temu, a zmiany, które w nich następowały, nie były konsultowane z najemcami – współinwestorami mieszkań, a właścicielami mieszkań, czyli TBS-ami. Według tych pierwszych doprowadziło to do występujących w towarzystwach patologii. Sytuację tę ma zmienić nowa ustawa o mieszkalnictwie, po raz pierwszy konsultowana ze stroną społeczną.”