Reply To: Brak wpłaconej partycypacji (nie była wymagana) a cesja

#22368

Dixi

Bo jeżeli tbs od nikogo nie pobrał partycypacji, to co właściwie miałoby być scedowane? Cesja nie dotyczy przecież mieszkania (ono jest własnością tbs), ale partycypacji i związanego z nią prawa do wskazywania najemcy lokalu.