Reply To: Brak wpłaconej partycypacji (nie była wymagana) a cesja

#22367

Dixi

W ogóle nie było partycypacji, czy też partycypantem był ktoś inny niż najemca, np. gmina?