Reply To: TBS Ostoja w Lesznie – nie zwrócili partycypacji

#22078

dixi

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny I C 1112/16, wyrok w sprawie prawidłowej waloryzacji partycypacji, terminu jej zwrotu oraz niedopuszczalności jakichkolwiek potrąceń!!!