Reply To: Deklaracje o dochodach dla partycypantów

#21955

Kazik

Ja progi dochodowe w PTBS (Poznański TBS) mam takie:
1 5789,38 zł
2 4342,03 zł
3 3537,95 zł
4 3135,91 zł
5 2894,69 zł
6 2733,87 zł

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.