Reply To: Deklaracje o dochodach dla partycypantów

#21866

Grześko

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 255 z późn. zm.): „towarzystwo budownictwa społecznego – TBS, może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób”.