Reply To: OBLICZANIE DOCHODU – TBS

#21644

AdaB

Dziękuję, to jest ta druga interpretacja…
Zastanawia mnie dlaczego w takim razie mój TBS wymaga podania dochodu wg.

1. „Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury (pismo z dnia 07. 09. 2009 r., znak BS – WUZ – 053-K-327/09) dochód do deklaracji jest ustalany na podstawie ustawy z dnia 26. 07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.).

Do deklaracji winny być wpisywane kwoty z kolumny D formularzy rozliczeniowych PIT t.j. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.”