Reply To: TBS Warszawa Północ

#21632

Peter

Chodzi o zmieniony art 29 ust. 3 czy 4 ustawy ? Czy on rzeczywiście ma zastosowanie jesli spojrzymy na przepisy przejściowe do ustawy zmieniającej z 2015 ?