Reply To: Uzasadnienie wniosku o przydział mieszkania TBS

#21402

Marcin Tworek

Przykładowe uzasadnienie wniosku o przydział lokalu socjalnego TBS:

Kawaler pracujący, bez osób na utrzymaniu. Obecnie mieszka sam z matką. Zameldowany na pobyt stały. (jak uzasadnić wniosek)