Reply To: Dopisanie drugiego najemcy, a wysokość deklarowanego dochodu

#15418

krystyna

konsekwencje wyższego czynszu są i wynikają z ustawy, jeśli w ciągu trzech okresów rozliczeniowych zarobki przekroczą górny pułap czynszu o 50% TBS musi , podkreślam musi wypowiedzieć umowę najmu