Reply To: Dopisanie drugiego najemcy, a wysokość deklarowanego dochodu

#15417

Aga

Witaj,

Zgodnie z definicją gospodarstwa domowego „Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi…”

Zatem wg mnie jeśli będziesz chciał dopisać drugą osobę do gospodarstwa domowego (czy to babcia, czy kuzynka), to nie musi być to osoba z rodziny. Musisz jedynie pamiętać, że w momencie podpisywania umowy najmu ani Ty, ani ta druga osoba nie może posiadać prawa do innego lokalu.

A jeżeli chodzi o konsekwencje – wydaje mi się, że jedyna konsekwencja to wyższy czynsz, ponieważ w zależności od ilości osób zgłoszonych do umowy najmu, masz naliczone różne opłaty np. zaliczka za wywóz śmieci, za odprowadzanie ścieków etc.