Reply To: TBS Warszawa Północ

#15298

tom z.

WAŻNA INFORMACJA DLA NAJEMCÓW
TBS Warszawa Północ złożył sprawozdanie finansowe za rok 2015 w listopadzie po czym zmienił umowę spółki w grudniu i zmniejszył poziom kapitału spółki o prawie 20 mln. W tej chwili majątek Spółki w momencie ewentualnej upadłości starczy jedynie na około 650 lokatorów – w przypadku konieczności oddania zwaloryzowanej partycypacji. Sprawę trzeba nagłośnić !!! TBS najprawdopodobniej pozbywa się naszych pieniędzy !!!
Sprawa wymaga zbadania !!!!