Reply To: Czy dostanę kredyt na mieszkanie TBS-owskie?

#15185

ania

Jak widać nie obowiązują te same zasady, my ten obowiązek mamy wpisany w umowie – zzałącznik do umowy najmu, cytuję z umowy:
– rozliczenie finansowe towarzystwa z najemcami zwalniającymi lokale:
– „najemca jest zobowiązany pokryć koszty zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia lokalu, zainstalowanych w ramach kosztów lokalu i stanowiących normatywne wyposażenie lokalu, w razie potrzeby dokonać ich wymiany, bądź pokryć koszty tej wymiany”
Tak więc proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, jeśli coś jest w umowie to TBS będzie egzekwował, również na drodze sądowej.
Nasi znajomi opuszczając lokal po 15 latach musieli dopłacać bo nie starczyło im partycypacji na pokrycie amortyzacji,
TBS tak zostały skonstruowane aby nic nie dopłacać.