Dzień Ziemi 2011 – budownictwo ekologiczne najprostszym sposobem ograniczenia emisji CO2

W dniach 13-14 kwietnia w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego  wraz z wieloma liderami rynku budownictwa zrównoważonego w Polsce będzie świętować Dzień Ziemi. Wydarzenie składać się będzie z najwyższej jakości konferencji oraz całodniowego szkolenia z zastosowania systemu LEED i BREEAM w Polsce.

13 kwietnia odbędzie się kolejna edycja wykładów PLGBC Green Building Education, szkolenia wprowadzające w temat „zielonych” budynków i wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków. 14 kwietnia, zainteresowani będą mieli okazję odwiedzić pierwsze projekty w Warszawie, które albo już uzyskały bądź ubiegają się o prestiżowy certyfikat LEED: Poleczki Business Park, oraz Skanska Green Office, LEED-CI Silver.

Plan wykładów – PLGBC GREEN BUILDING EDUCATION

13 kwiecień, 2011 | godz. 9:00-16:30

9:00 Wstęp do budownictwa zrównoważonego, WorldGBC, koszt zielonych budynków, porównanie wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków – Agnes Vorbrodt-Schurma, PLGBC

11:00 Case studies – Rafał Schurma, PLGBC

11:30 Networking lunch

12:00 Jak używac systemu BREEAM w Polsce? Case studies – Magdalena Stretton, WSP Enviro

13:30  Coffee break

13:45 Jak ocenić i ulepszyć istniejące budynki? Narzędzia dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Porównanie: LEED-EBOM i BREEAM In Use – Agnes Vorbrodt-Schurma, PLGBC, Hans van de Sanden & Dr. Marcin Gawronski, Grontmij

14:45 Przegląd sytuacji prawnej budownictwa zrównoważonego w Europie – KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska

15:15 High performance over the entire building life cycle, benefits of commissioning, case study Shapiro Center – Michael Della Barba, EH&E

15:45 Coffee break

16:00 Przyszłość architektury w Polsce – budownictwo zrównoważone jako rozwiązanie

16:30 Zakończenie

Konferencja omówi szereg ważnych zagadnień z zakresu budownictwa zrównoważonego, przekazując najnowsze informacje z tej tematyki, co pozwoli na uczestnictwo stałym gościom imprez PLGBC. Po raz pierwszy zostaną poruszone tematy prawne i ustawodawcze jak również omówione zostaną narzędzia dla zarządców nieruchomościami. Głównym akcentem wydarzenia będzie prezentacja Michaela Della Barba z bostońskiej firmy EH&E na temat energooszczędności i wydajności budynków podczas całego cyklu życia obiektu.

WPŁYW BUDYNKÓW NA ŚRODOWISKO

Budynki są odpowiedzialne za zużycie ogromnych ilości zasobów naturalnych, przyczyniając się do wzrostu ilości odpadów na składowiskach. Szacuje się, że zużywają 50% globalnych zasobów naturalnych. Według US Green Building Council (USGBC), siostrzanej organizacji PLGBC, budynki przyczyniają się ponad 136 milionów ton odpadów budowlanych w USA, co przekłada się na 40% materiału na wysypiskach. (źródło: Worldwatch Institute).

Budynki są największymi konsumentami energii – sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie 45% światowej energii (na podstawie danych dla Europy i USA), oraz 74% energii elektrycznej w USA. Przyczynia się on do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych – tyle samo co przemysł i transport razem (G. Katz).

„Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP) stwierdził, że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do drastycznego ograniczenia emisji, podczas gdy Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że budynki oferują jeden z najbardziej opłacalnych i celowych sposobów na zmniejszenie Emisji gazów cieplarnianych”. (Źródło: UNEP, 2007 Ocena instrumentów polityki na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z budynków w sprawozdaniu WGBC 2010 z przedmową Tony Arnel). Według IPCC, emisja CO2 budynków równa się 8,6 gigaton – ¼ całkowitej emisji globalnej. W tego powodu, budownictwo ma największy potencjał do wyeliminowania, nawet 5 gigaton CO2 rocznie. (Źródło: IPCC 2007 r. Zmiany klimatu 2007: Synthesis Report)

Wśród wielu innych ważnych kwestii, budynki odpowiedzialne są za zużycie 20% światowych zasobów wody pitnej. (Source: McGraw Hill Construction. (2009). Water use in buildings: Achieving business performance benefits through efficiency. p. 5 )

PLGBC jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) to organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest promocja w Polsce budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. PLGBC jest jedyną organizacją w Polsce posiadającą akredytację stowarzyszenia World Green Building Council jako „Established Council”

Rate this post