Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Jak wyjechać do sanatorium z żoną lub mężem? Kuracjusze powinni złożyć pisemny wniosek do NFZ z prośbą o pozwolenie na wspólny wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego, refundowanego przez NFZ. Wyjazd do sanatorium to wielodniowy pobyt, który kuracjusz chciałbym dzielić z mężem, żoną, osobą bliską, partnerem, czy partnerką. Warto zaznaczyć, że wspólny wyjazd do sanatorium NFZ zagwarantował małżonkom, jeśli jedno z nich ukończyło 65 lat bądź posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

  • Łatwe drukowanie
  • Możliwość edycji
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
  • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
  • Wsparcie posprzedażowe e-mail
  • Pismo aktualne na 2022 rok
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl