Deweloperzy za zlikwidowaniem programu TBS

Zaniechać całkowicie kontynuacji programu TBS i doskonalić program „Rodzina na swoim” – takie rekomendacje zaprezentował Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) wspólnie z Gdańską Akademią Bankową (GAB) na III Krajowym Kongresie Finansowania Nieruchomości.

Według PZDF i GAB „…ze względów społecznych i ekonomicznych wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego nie powinno łączyć się z marnotrawieniem środków publicznych. Dlatego polityka wspierania mieszkalnictwa powinna bazować na obiektywnej analizie efektywności wykorzystania środków publicznych na cele socjalne. Takiej analizy brakowało w dotychczasowej polityce, na co dobitnie wskazują m.in. analizy porównawcze programu TBS i „Rodzina na swoim”.

Program „Rodzina na swoim” oznacza ponad dwukrotnie niższe obciążenie dla budżetu w porównaniu do dalszej kontynuacji dofinansowania ze środków publicznych programu TBS. Z obliczeń prezentowanych na III Krajowym Kongresie Finansowania Nieruchomości wynika, że w latach 2007 – 2010 z kredytów dofinansowanych w ramach programu „Rodzina na swoim” zbudowanych (lub zakupionych na rynku wtórnym) zostało ok. 50 tys. mieszkań. Skumulowane obciążenie dla budżetu z tego tytułu szacujemy na ok. 1,9 mld zł. Dla wybudowania tej samej liczby mieszkań o tym samym standardzie w programie TBS obciążenie dla budżetu wynosiłby ok. 4,3 mld zł. Trudno oszacować ilu najemców mieszkań w formule TBS ma zdolność kredytową tzn. dochody umożliwiające spłatę rat kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami, a więc mogłoby skorzystać z programu „Rodzina na swoim”. Różnica między opłatami czynszowymi a ewentualną spłatą kredytu w obciążeniu budżetu rodzinnego nie jest jednak wysoka w przypadku kredytów 30 – 40 letnich. Możliwe są również produkty kredytowe (np. typu part buy, part rent lub interest only) których udzielanie np. via BGK zniweluje całkowicie różnicę w obciążeniu budżetu z tytułu spłaty kredytu i z tytułu opłat czynszowych.

Nie wydaje się zatem uzasadnione, również ze względów społecznych, dalsze wspieranie ze środków publicznych „zmodyfikowanego programu TBS”, ponieważ te same środki publiczne zaangażowane w ramach programu „Rodzina na swoim” są ponad dwukrotnie efektywniej wykorzystane. Rekomendujemy zatem przeznaczyć środki publiczne na kontynuację programu „Rodzina na swoim” i zaniechać całkowicie kontynuacji programu TBS i jego mutacji – czytamy w rekomendacji.

Rate this post