Czynsze w TBS nie będą wzrastać?

Z pierwszym dniem kwietnia obowiązują nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, z którego wyliczana jest maksymalna dopuszczalna stawka czynszu w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. W większości województw wskaźnik spadł.

Wskaźnik ustalają wojewodowie, osobno dla województwa i miasta wojewódzkiego. Największy spadek wysokości wskaźnika odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie w porównaniu do wcześniej obowiązującego spadł o 21% (w Bydgoszczy i Toruniu o 31%). Dużo niższy będzie też w woj. podlaskim (-11%), wielkopolskim (-7%), lubelskim (-5%) i miastach Wrocław (-14%), oraz Warszawa (-5%).
W dwóch województwach wskaźnik znacząco wzrośnie – opolskim o 17% i warmińsko-mazurskim o 8%.

Zobacz:
Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
Aktualne maksymalne stawki czynszu w miastach i województwach

Rate this post