Czynsze w TBS mogą ulec zmianie

Od początku października dla każdego województwa obowiązuje nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość wskaźnika ma istotne znaczenie przy ustalaniu czynszu w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Jako wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych rozumie się średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wysokość tego wskaźnika ustala się odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i odrębnie dla województwa. Jego wyliczenie następuje w oparciu o aktualne dane urzędu statystycznego oraz własne analizy wojewody.

Zobacz:
Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
Aktualne maksymalne stawki czynszu w miastach i województwach

Rate this post